Gdzie występuje radon?

MIT: radon występuje tylko w niektórych regionach Polski.  

FAKT: radon może występować wszędzie. 

Występowanie radonu w budynkach szacuje się na podstawie obecności uranu w skorupie ziemskiej oraz zawartości radonu w wodzie pitnej. Są regiony w Polsce, gdzie radon pojawia się w budynkach często i w dużych ilościach. Warto jednak pamiętać, że radon jest gazem, zatem może przechodzić przez szczeliny i rysy w skałach i pojawiać się daleko od miejsca jego powstawania.

Wpływ radonu na zdrowie

MIT: mieszkam tu już wiele lat i radon mi nie zaszkodził.   

FAKT: skutki narażenia na radon mogą ujawnić się po kilkunastu  czy kilkudziesięciu latach. 

Radon jest drugim czynnikiem zachorowania na nowotwory płuc, zaraz po paleniu tytoniu (według danych WHO). Oznacza to, że jest on pierwszą przyczyną raka płuc u osób niepalących. Oczywiście, nie zawsze musisz zachorować na nowotwór. Możesz jednak zmniejszyć ryzyko zachorowania, obniżając stężenia radonu w budynku do wartości bezpiecznej. 

Badanie stężenia radonu 

MIT: badanie stężenia radonu jest trudne i czasochłonne.  

FAKT: badanie stężenia radonu w budynku jest proste. 

Pomiar radonu wymaga minimum czasu i wysiłku. Najpierw ustalasz liczbę potrzebnych detektorów. Możesz to zrobić TUTAJ. Zamawiasz detektory pomiarowe. Razem z detektorami otrzymujesz instrukcję ich rozmieszczenia. Pomiar rozpoczyna się zaraz po wyjęciu detektora z opakowaniaPozostaw detektory w miejscu pomiaru na minimum 30 dni. Jest to minimalny okres pomiaru. Potem wystarczy je odesłać i zaczekać na wyniki. 

Radon w starych budynkach 

MIT: radon przenika tylko do starych budynków.  

FAKT: wiek budynku nie determinuje obecności radonu. 

Badania pokazują, że miejsca występowania radonu to stare i nowe budynki, budynki z bardzo dobrą wentylacją i słabo wentylowane, z piwnicami i bez piwnic. Radon może pojawiać się  w nowych, dobrze ocieplonych budynkach, ze szczelnymi oknami. Niezależnie od wieku budynku warto sprawdzić stężenie radonu na najniższych kondygnacjach.

Radon w budynkach mieszkalnych 

MIT: moi sąsiedzi nie mają radonu, więc ja też na pewno nie mam. 

FAKT: nie można sugerować się wynikami pomiarów w innych budynkach. 

Przeprowadzaliśmy pomiary w kilku budynkach na terenie jednej firmy. Budynki były wybudowane w tym samym czasie, z użyciem takiej samej technologii.  Podwyższone stężenie radonu stwierdziliśmy tylko w jednym budynku. Dlatego w przypadku nowych inwestycji warto przeprowadzić pomiar radonu w glebie jeszcze przed rozpoczęciem budowy. 

Jak przeprowadzić pomiar radonu. 

MIT: wystarczy zmierzyć stężenie radonu w jednym pomieszczeniu i to wystarczy.  

FAKT: stężenie radonu w różnych pomieszczeniach jednego budynku może się zmieniać. 

Z naszych doświadczeń wynika, że stężenie radonu w jednym budynku może wahać się od wartości bezpiecznych do kilkukrotnie przekraczających normę. Zależy to od różnych czynników. Duży wpływ na wynik może mieć lokalizacja i przeznaczenie pomieszczenia. 

Jak pozbyć się radonu? 

MIT: jeżeli stężenie radonu będzie podwyższone i tak nic z tym nie można zrobić. 

FAKT: stężenie radonu w budynku można zmniejszyć na wiele sposobów. 

Działania prowadzące do zmniejszenia stężenia radonu w budynku można prowadzić na wiele sposobów. Zależy to od wielkości przekroczenia i warunków technicznych budynku. Najpierw jednak trzeba wykonać pomiar, który pozwoli na ustalenie, w jaki sposób radon dostaje się do budynku.   

Masz pytania? 

Zapraszamy do kontaktu

Opracowano na podstawie: 

  1. Wyników badań stężenia radonu w budynkach przeprowadzonych przez iQrad Sp. z o.o.  w sezonie 2020/2021.
  1. A Citizen’s Guide to Radon The Guide to Protecting Yourself and Your Family from Radon, EPA United States Environmental Protection Agency.