Informacja niezbędna do wyliczenia ilości detektorów do pomiaru średniorocznego stężenia radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń

    Dziękujemy za okazane zaufanie oraz poświęcony czas