Najprostszym sposobem wykonania obowiązkowego pomiaru stężenia radonu w miejscach pracy jest zamówienie zestawu detektorów pasywnych radonu w naszej firmie.

Ważnym jest, aby laboratorium przeprowadzające pomiar posiadało akredytację ISO 17025, co jest gwarancją najwyższej jakości i wiarygodności wykonanych pomiarów.

 

 

Po otrzymaniu przesyłki wystarczy umieścić detektory zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Po zakończeniu pomiaru – odesłać nam detektory, a my dalej dostarczymy je do akredytowanego laboratorium, które przeprowadzi pomiar (nasze detektory są analizowane przez akredytowane laboratorium Radonova).

Wyniki dostarczamy najpóźniej po dwóch tygodniach.

Pasywne detektory do zmierzenia stężenia radonu w Twoim miejscu pracy

Zmierz radon w twoim miejscu pracy w prosty i wygodny sposób. Wystarczy zamówić detektory, ustawić je w miejscu pomiaru zgodnie z dołączoną instrukcją, a po zakończonej ekspozycji odesłać do nas detektory do analizy, którą przeprowadzi akredytowane laboratorium. Wyniki dostarczymy w ciągu tygodnia.

Zapewniamy:

  • dostawę detektorów w ciągu siedmiu dni
  • analizę przesłanych detektorów
  • najwyższą jakość i dokładność wykonanych pomiarów potwierdzoną
    w międzynarodowych badaniach porównawczych
  • pomiary wykonywane metodą akredytowana zgodnie z norma ISO 17025

Ilu detektorów potrzeba, aby wykonać pomiary w Twoim miejscu pracy?

W przepisach Polskiego prawa określono, że kontroli podlegają miejsca pracy zlokalizowane na poziomie parteru i piwnicy. Ustawodawca nie zdefiniował dokładnej liczby detektorów, jaka musi zostać użyta do wykonania pomiarów w miejscu pracy. W związku z tym – zgodnie
z warunkami akredytacji – postępujemy zgodnie z rekomendacją Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomiarów Radonu (IRMA – International Radon Measurement Association)

Aby zdefiniować ilość detektorów potrzebnych w Waszej organizacji wystarczy wypełnić przygotowaną przez nas ankietę.