Co to jest radon?

Radon to naturalnie występujący, bezbarwny, bezwonny i radioaktywny gaz szlachetny. Pochodzi z ziemi, gdzie powstaje jako wynik rozpadu innego promieniotwórczego pierwiastka – radu. Oba te pierwiastki są elementami naturalnego szeregu promieniotwórczego, którego początkiem jest Uran

Dlaczego radon jest szkodliwy?

Radon jest ciągle mało znany. Mało kto w Polsce wie, co to takiego, a jeszcze mniej osób ma świadomość jego ogromnej szkodliwości na zdrowie i tego, że długotrwała ekspozycja na wysokie stężenie radonu może prowadzić do powstania nowotworu. Wg. Światowej Organizacji Zdrowia WHO radon jest drugim po paleniu czynnikiem powodującym nowotwory układu oddechowego u ludzi.

Radon jest groźny z trzech głównych powodów:

  • jest gazem, więc dostaje się do wnętrza organizmu przez układ oddechowy
  • jest radioaktywny – emituje promieniowanie jonizujące ulegając przemianie (tzw. cząstki α)
  • gromadzi się wewnątrz pomieszczeń, gdzie spędzamy większość czasu.

Z tych powodu, zmienione w 2019 przepisy zwracają uwagę na ten istotny problem i wprowadzają konieczność pomiarów stężenia radonu w miejscach pracy.

Wprawdzie nie ma prawnego obowiązku kontroli stężenia radonu w domach, ale to właśnie tam spędzamy najwięcej czasu.

Gdzie występuje radon?

Radon jest wszędzie.

Chociaż istnieją mapy pokazujące obszary sklasyfikowane jako „zagrożone”, radon stanowi zagrożenie wszędzie, ponieważ może koncentrować się w powietrzu w pomieszczeniu, niezależnie od rodzaju gleby. 

Stężenie radonu w powietrzu wewnętrznym zależy nie tylko od rodzaju gleby, ale także od cech budynków i wielu innych parametrów.

Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed zagrożeniem związanym z oddziaływaniem radonu jest wykonywanie systematycznych pomiarów.

Obecnie opracowywana jest tzw. mapa radonowa Polski.