Ostatnio w mediach pojawia się coraz więcej informacji dotyczących radonu i jego szkodliwego wpływu na zdrowie. Gdzie występuje radon i na jakich stanowiskach pracy należy go badać? Dziś zajmiemy się miejscami pracy pod ziemią.

Skąd bierze się radon?

Radon powstaje w wyniku rozpadu promieniotwórczego radu. Ten z kolei powstaje z uranu, który jest jednym ze składników skorupy ziemskiej.

Radon jest gazem, dlatego migruje ze skał i gleby ku powierzchni ziemi. Stężenie radonu w powietrzu atmosferycznym wynosi od 5-15 Bq/m3. Średnia zawartość radonu w  pomieszczeniach zamkniętych może wynosić od 10-10000 Bq/m3.

Najwyższe stężenia radonu odnotowuje się w kopalniach, jaskiniach, garażach podziemnych, piwnicach oraz na parterze budynków.

Radon w miejscach pracy pod ziemią.

Badania stężenia radonu w kopalniach prowadzone są już od około 50 lat. Ludzie związani z przemysłem wydobywczym mają już świadomość tego zagrożenia.

Istnieją też inne miejsca pracy zlokalizowane pod ziemia. Są to podziemne parkingi, stacje metra, magazyny i tunele. Do tych pomieszczeń radon może przenikać czasami w bardzo dużych ilościach. Również miejsca przesyłu wody, gazu, kanalizacji deszczowej czy sanitarnej, pomieszczenia techniczne czy studzienki rewizyjne mogą stanowić zagrożenie ze względu na radon i produkty jego rozpadu.

Czy wentylacja pomaga na radon?

Skuteczna wentylacja zapewniająca wymianę dużej ilości powietrza, zabezpiecza pracowników przed narażeniem na radon i produkty jego rozkładu. Zawartość radonu w skałach i glebie otaczających miejsce pracy może być niska, ale brak skutecznej wentylacji nie pozwoli na regularne usuwanie radonu. W przypadku słabej wentylacji, narażenie na radon ludzi pracujących w pomieszczeniach znajdujących się pod ziemią, można porównać do narażenia przy pracy w kopalni.

Jak mierzyć stężenie radonu pod ziemią?

Zgodnie z zapisem w Ustawie Prawo Atomowe, pomiary stężenia radonu należy wykonywać we wszystkich miejscach pracy pod ziemią, gdzie pracownicy spędzają co najmniej 50 godzin rocznie. Jest to około godziny tygodniowo. Do pomiaru należy wykorzystać detektory pasywne.

W przypadku, jeśli powierzchnia parkingu/magazynu/stacji metra/tunelu nie przekracza 150 m2, wykonujemy pomiar w 1 punkcie. Jeśli powierzchnia jest większa od 150 m2, należy rozmieszczać co najmniej po 1 detektorze na każde 150 m2. Można szybko to obliczyć TUTAJ.

Jak rozmieszczać detektory pomiarowe?

Detektory najlepiej rozmieszczać na wysokości 1,5 do 2 m. Miejsce lokalizacji detektorów musi być zabezpieczone przed dostępem przypadkowych osób. Najlepiej przymocować detektory w sposób, który utrudni przypadkowe zagubienie lub w odległości co najmniej 20 cm od ściany w taki sposób, aby zapewnić swobodny opływ powietrza. Detektory nie mogą być mocowane bezpośrednio przy otworach wentylacyjnych, ani przy źródłach ciepła.

Jak często należy wykonywać pomiary radonu pod ziemią?    

Ustawa Prawo Atomowe nakazuje przeprowadzenie pomiaru w miejscach pracy znajdujących się pod ziemią. Ustawodawca na razie nie określa częstotliwości wykonywania pomiarów. Jednakże pomiar powinno się powtórzyć we wszystkich pomieszczeniach, w których znajdują się stanowiska pracy, jeżeli nastąpi zmiana warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach (przestrzeniach):

  • Zmiana rodzaju i warunków wentylacji
  • Przebudowa lub rozbudowa pomieszczeń
  • Zmiana organizacji pracy.

Czy radon jest zagrożeniem tylko dla miejsc pracy pod ziemią?

Oprócz miejsc pracy pod ziemią, obowiązek pomiarów mają przedsiębiorcy prowadzący działalność w 27 powiatach w Polsce. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia przedsiębiorcy w tych powiatach mają obowiązek prowadzenia pomiarów, jeżeli zatrudniają pracowników na poziomie parteru i piwnicy. Obowiązek dotyczy pracy stałej ( 4 godziny dziennie ) dla parteru i 50 godzin rocznie dla piwnic.

Jeżeli masz pracowników pracujących pod ziemią i chcesz sprawdzić stężenie radonu w miejscu pracy,

Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń 601 721 191.

Pomożemy Ci obliczyć ilość potrzebnych detektorów.